Reconstructie Donderbus

slotplaat
serpentijn
onderdeel loop koper
kamer achterzijde
detail donderbus

Op de locatie van het wrak van de Batavia in Australië zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw resten van drie exemplaren van ongebruikelijke donderbussen gevonden met een loop van zuiver koper. Mede door de zeldzaamheid van dit soort objecten en omdat er vrijwel niets over bekend is hebben we besloten om te proberen deze vondsten te reconstrueren.

Op de Bataviawerf is in 2015  reeds een start gemaakt voor een reconstructie van de Donderbus met de tot dan toe voorhanden zijnde informatie. Hierbij kwamen echter zoveel detailproblemen aan de orde, dat de wens ontstond voor meer onderzoek.

Voor de replica werden de metalen onderdelen in de werfsmederij geproduceerd op exact dezelfde wijze als 400 jaar geleden. Aan de bewerkingssporen van het origineel is af te leiden hoe de diverse onderdelen gemaakt zijn. De ijzeren onderdelen zijn uit één brok zuiver ijzer gesmeed, de loop van koperplaat getrokken en de houten onderdelen zijn van beukenhout gesneden in de beeldsnijderij van de Bataviawerf door Leermeester Tiemen Pasterkamp.