Referenties

Poptaslot  te Marsum; restauratie deurbeslag
Batavialand; Leermeester-smid, diverse projecten
Slot Schaesberg te Landgraaf;  diverse projecten
International Welding Institute Uganda; Opzet lesprogramma en advies
NGK/SVS; docent smeden
Deltion College Zwolle; docent lastechniek
Sint Michaélsgilde Zwolle;  Erelid
BFS airflow Research te Dronten;  diverse lastechnische projecten
Stichting erkende restauratiekwaliteit Monumentenzorg;  comparant uitvoeringsrichtlijn
Koggewerf te Kampen; vrijwillig adviseur Smederij/smeedwerk
Sluis Cigar Machinery te Kampen;  montage/lastechniek
Peters automobiel restauratie te Kampen; diverse restauraties